top of page

Dalmatiankoira on vielä ehkä yllättävänkin perusterve rotu. Yksi suurimpia terveyden mittareita itselleni on autoimmuunisairaudet, joita dalmatiankoirilla esiintyy moniin muihin rotuihin verrattuna huomattavasti vähemmän. Rakenteellisesti dalmatiankoira on liioittelematon peruskoira, sillä on sopusuhtainen runko, neljä suoraa normaalipituista jalkaa, pää jossa normaali kuono-osa sekä suora selkärangan jatkeena heiluva häntä. Jokaisessa rodussa on silti vikansa ja niin toki dalmiksessakin.

Geenitestattavat asiat


ARDS on nuoren koiran hengityselinsairaus, joka johtaa kuolemaan. Kantajia käytetään Euroopassa edelleen, vaikka Pohjoismaissa katkaistiin ko. linjat aikanaan. Nykyään tähän on geenitesti, joten voidaan varmistaa kantajuus. Ks. findal.net

Omista pentueista tutkitusti ARDS-vapaita (N/N) ovat F-pentue, joka osallistui ARDS-geenitutkimukseen, K-pentue, jonka molemmat vanhemmat on testattu ARDS-vapaiksi, O-pentue jonka molemmat vanhemmat on testattu ARDS-vapaiksi, P-pentue, jossa vanhempina kasvattini K- ja O-pentueesta. Lisäksi yksittäisiä koiria on testattu A. Gem Of Forrest ARDS NN.

LUA tulee sanoista low uric acid. Dalmatiankoiralla on oletettavasti koko populaation kattava geenimutaatio, jonka vuoksi sen virtsa-aineenvaihdunta poikkeaa normaalista (HUA= high uric acid). Tämän geenimutaation vuoksi dalmatiankoiralla on alttius muodostaa uraattikiteitä. LUA-dalmatiankoirat saivat alkunsa pointteriristeytyksestä USA:ssa vuonna 1973. LUA-dalmatiankoiran virtsa-aineenvaihdunta on normaali. Ks. http://www.luadalmatians.com/ ja https://www.luadalmatians-world.com/enus/. Koska kaikki LUA dalmatiankoirat ja niiden polveutuminen tiedetään, geenitesti tehdään vain LUA-dalmatiankoirien jälkeläisille. Kaikki muut dalmatiankoirat ovat oletettavasti HUA-dalmatiankoiria.

Muita mahdollisia sairauksia tai vikoja

Kuurous

Dalmatiankoirat kuulotestataan ennen luovutusta. Dalmatiankoirat ry.n suositus on, ettei kuuroja dalmatiankoiria myytäisi eteenpäin. Toispuoleinen kuurous ei haittaa merkittävästi koiran elämää.

Luusto

- lonkkaviat

- kyynärniveldysplasia

- olkaniveldysplasia (OCD)

- spondyloosi (SP) 

- välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV)

- nikamaepämuodostumat (VA)

Epilepsia

Epilepsia voidaan määritellä tilaksi, jossa koiralla on tuntemattomasta syystä johtuvia, toistuvia kouristuksia. Dalmatiankoirissa on Suomessa todettu jonkin verran epilepsiaa. Selvää periytymiskaaviota ei ole, mutta on myös ollut jalostuskoiria, joilla on ollut useampia epileptikkojälkeläisiä.

bottom of page